PROJEKAT 'RESTART'
Projekat “RESTART - Arhitektura u Bosni i Hercegovini 1995-2010 / Architecture in Bosnia and Herzegovina 1995-2010” obuhvata knjigu i arhitektonsku izložbu. Projekat je pokrenula Asocijacija arhitekata u Sarajevu u saradnji sa ostalim asocijacijama i savezima arhitekata koji djeluju na području Bosne i Hercegovine.
Cilj projekta je kritičko sagledavanje savremene bosansko-hercegovačke arhitektonske scene u značajnom petnaestogodišnjem periodu nakon rata, te njen odnos spram regionalnog i evropskog konteksta. Takođe projekt doprinosi razvoju saradnje stručnih i profesionalnih arhitektonskih organizacija u cijeloj zemlji i regiji, sa ciljem promoviranja arhitektonskih prostornih vrijednosti i kvaliteta životne okoline.
Projektom je do sada realizovano objavljivanje knjige i organizacija arhitektonske izložba kojima je obuhvaćen pregled 115 radova, kako ideja tako i realizacija, koj su projektovani ili realizovani u Bosni i Hercegovini. Prezentirane su različite vrste projekata od enterijera, zaštite kulturno-historijksog naslijeđa, javnih i stambenih objekata do urbanističkih projekata. Zastupljene su sve generacije arhitekata sa područija cijele Bosne i Hercegovine.
Imajući u vidu univerzalnu vrijednost arhitekture i njen veliki značaj za društvenu zajenicu u cjelini, a uzimajući proteklih petnaest godina kao referentan period za sagledavanje njenog razvoja, odabir dosadašnjih arhitektonskih projekata je povjeren Hansu Ibelingsu, istoričaru i kritičaru arhitekture iz Nizozemske, osnivaču i glavnom uredniku arhitektonskog magazina „A10 new European architecture“, sa priznatim referencama u internacionalnim kulturnim i umjetničkim krugovima.
Knjiga „RESTART – ARHITEKTURA U BIH 1995-2010“ štampana je dvojezično – na Bosanskom i Engleskom jeziku, a promocija je održana 9. decembra 2010. godine u Umjetničkoj galeriji BiH. Uvodne tekstove napisali su Akademik arhitekt Ivan Štraus, prof. dr. Mladen Jadrić sa Arhitektonskog fakulteta u Beču, Hans Ibelings istoričar i kritičar arhitekture iz Amsterdama i Andrija Rusan, arhitekt, urednik i izdavač arhitektonskog časopisa Oris, iz Zagreba.
Izložba "Restart - arhitektura u BiH 1995-2010", uspješno je održana od 9. - 20.12. 2010. u Umjetničkoj galeriji BiH u Sarajevu , u Muzeju grada Beograda u sklopu manifestacije BINA, u periodu od 05.-25.05 2011., te u Barceloni (Co-legi d `Arquitects de Catalunya) u periodu od 14.07.2011. do 15.09.2011,u Mostaru u aprilu 2012. Radi se prvom projektu takve vrste u posljednjih 15 godina koji predstavlja pisani trag o tome šta se ustvari dešavalo s arhitekturom i arhitektima u tom periodu u Bosni i Hercegovini
Ova izložba predstavlja projekte iz knjige RESTART - Arhitektura u Bosni i Hercegovini 1995-2010, a knjiga predstavlja izrazito stilski i programski heterogenu arhitekturu koja kao da nema jedinstveno ishodište. Postavka izložbe treba da predstavi ovaj karakter heterogenosti i fragmentiranosti kroz negaciju reda i discipline koje nameće arhitektura galerije. Prostor galerije postavkom treba izdjeliti na niz fragmenata bez hijerarhijske povezanosti, bez tendencije ka monumentalnosti, stvarajući na taj način prostorni niz, prostor tranzita, prostor koji posjetioca navodi na lutanje i samostalno istraživanje.

Dijeljenje prostora ostvaruje se vješanjem plakata na sajle koje se razapinju između zidova galerije. Svi plakati na kojima su predstavljeni projekti moraju biti izloženi kao slobodnostojeći, viseći plakati na kružnom platnu. Plakati sa uvodnim tekstovima i ‘timeline’ sadržajima mogu biti izloženi na zidovima galerije.


Autor projekta:
Asocijacija arhitekata u BiH
www.aabh.ba

Selektor i urednik:
Hans Ibelings

Koordinator projekta:
Sanja Galić-Grozdanić

Dizajn izložbe:
FILTER arhitektura
www.filter.ba