Poštovana kolegice, kolega,

Želimo Vas potsjetiti da smo redovnu skupštinu Društva arhitekata Tuzlanskog kantona održali 30. novembra/studenog 2013.godine u velikoj sali Privredne komore u Tuzli. Na toj skupštini razmatrali smo Izvještaj o radu Drušva u proteklom periodu, finansijski izvještaj i dotakli se niza tekućih pitanja vezanih za naše funkcionisanje i aktivniji uticaj Drušva u donošenju planske dokumentacije na nivou Općina i našeg Kantona.
Od vremena održavanja poslednje Skupštine do danas, odžano je nekoliko sastanaka Savjeta, na kojima se pokušalo postupiti po zaključcima Skupštine i nastaviti sa našim redovnim i planiranim aktivnostima.
Nažalost svih nas, malo smo u tome uspjeli.

Naime, ovom prilikom želimo vas informirati da smo prema zaključku Skupštine, otkazali zakupninu kancelarijskog prostora u objektu Privredne komore i da je do sada ukupno 11 kolegica i kolega uplatilo redovnu godišnju članarinu. Evidentan je problem funkcionisanja Društva, jer prihodi koje imamo, nisu u mogućnosti pokrivati ni minimalne redovne troškove.

Našim Statutom predviđeno je da se svake godine održi redovna izvještajna i redovna Skupština Društva, pa Vas ovom prilikom molimo da:
u subotu 26.aprila/travnja 2014.godine u 11 sati,
dođete u prostorije J.P. Direkcije za izgradnju – Tuzla (Aleja Alije Izetbegovića, broj 4 – sala za sastanke na 2.spratu) gdje planiramo održati redovnu izvještajnu i izbornu Skupštinu Društva Tuzlanskog kantona sa sljedećim dnevnim redom:

1. Izbor novih članova Savjeta Društva (biraju se četiri ili pet novih članova, što predstavlja jednu polovinu od ukupnog broja članova Savjeta, a jedna polovina izabranih članova produžava svoje članstvo do sjedećih izbora),
Napomena: Prema odredbama Statuta kandidature su individualne, putem predlaganja od strane članova Društva, ili željom člana da se kandidira uz izjavu da će, ukoliko bude izabran, svoju funkciju obavljati savjesno, a prema Statutu i moralnom kodeksu Društva.

2. Tekuća pitanja

 

Predsjednik Skupštine

Husejn Dropić, s.r.

Tuzla, 11. aprila/travnja 2014.godine

     

Poziv za prijavu na Internacionalno takmmičenje i nagradu za dizajn

A’ Design Award & Competition je svjetsko vodeće ocjenjivano internacionalno takmičenje za dizajn.   Priznanja za dizajn  su organizovana u širokom spektrukreativnih polja da bi naglasila najbolje dizajnere svih zemalja u svim disciplinama. Prijave za takmičenje su recenzirane i anonimno ocjenjene od strane utjecajnog komiteta iskusnih akademika, istaknutih članova medija, i utvrđenih profesionalaca. A’ Design Award & Competition obećava slavu, prestiž, publicitet i internacionalno priznanje svim pobjednicima takmičenja za dizajn preko nagrade koja se daje da bi se proslavili nagrađeni dizajni.

Nagrada za dizajn je priželjkivani i obimni pobjednički set za nagrađene dizajne. Nagrada za dizajn uključuje, ali nije ograničena samo na to:  internacionalni certifikat o izvrsnom dizajnu u metalnom okviru, pozivnica na ekskluzivnu gala veče u Italiji, onilne + offline izložba nagrađenih radova, A2 poster nagrađenih radova, najbolji radovi' publikacija tvrdih korica, specijani 3D  printani metalni nagradni trofej u luksuznoj crnoj kutiji, prevod projekta na 20+ jezika u cilju da istinski dosegne do internacionalne poblike, ekskluzivan interviju sa pobjednikom, priprema za medijsku objavu i distribuciju, licenca za korištenje “A’ Design Award Winner Logo” u vašoj komunikaciji, promociji nagrađenih radova sa hiljadama drugih publikacija, pojava u medijama pomoću naših medijskih partnera, uključenje u svjetske ljestvice dizajna kao i  pristup daljim marketinškim i PR sredstvima.

Svake godine, projekti koji su fokusirani na inovaciju, tehnologiju, dizajn i kreativnost su nagrađeni sa nagradom za dizajn. Prijave se primaju godišnje do 28. Februara i rezultati su objavljeni svake godine 15-tog Aprila. Dizajneri širom svijeta su pozvani da učestvuju u priznanju kroz prijavu svojih najboljih radova, projekata i proizvoda.  Prijave se prihvataju ukoliko su dizajnirane u zadnjih 10 godina.

Ukoliko želite da više saznate o A’ Design Awards:

A’ Design Award prezentacija: http://www.designaward.com
Preciznija prezentacija priznanja za dizaj: http://www.whatisadesignaward.com
Pregledajte nagrađene dizajne: http://www.awardeddesigns.com
Pristupite medijskim setovima nagrađenih radova i projekata: http://www.press-kit.org
Pročitajte intervjue sa nagrađenim dizajnerima:  http://www.design-interviews.com
Prijavite svoj rad na takmičenje za dizajn: http://www.adesignaward.com/registration.php
Otkrijte svjetske dizajnerske top liste: http://www.worlddesignrankings.com
Download A’ Design Award Logo & Editorske slike: https://www.adesignaward.com/downloads.html

     

ZAPISNIK SA IZVJEŠTAJNE SKUPŠTINE  DRUŠTVA ARHITEKATA TUZLANSKOG KANTONA
Tuzla , 30/11/2013

Dnevni red

 1. Izvještaj o radu Savjeta društva za period april/travanj 2012 –novembar/studeni  2013
 2. Finansijiski izvještaj
 3. Tekuća pitanja
 4. Izbor novih članova Savjeta (umjesto članova koji nisu prisustvovali većini održanih sastanaka

Prisutni: 

Predsjednik Skupštine

Husejn Dropić

Predsjednica Savjeta

Amila Šećerkadić

Članovi Savjeta:

Izet Hadžić

Mirza Čorbić

Aner Čanović

Lejla Salkić

Mirela Burgić Jašarević

Članovi drugih tijela Društva i ostali članovi:

Selma Imamović

Mirza Salkić

Zehra Morankić

Mehmed Dropić

Grbić Mujo

Senada Husarić

Jasminka Hadžić

Frano Ilić

Milijana Krajtmajer

Goran Halilagić

Nurudin Škapurović

Nedim Čitaković

Refik Begić

Edis Suljkanović

Adi Kujadinović

Džehva Šmigalović

 Usvaja se predloženi  Dnevni red Skupštine, sa zamjenom redoslijeda  tačaka 3. i 4.

1.  Izvještaj o radu Savjeta društva za period april/travanj 2012 –novembar/studeni  2013
Usvaja se predloženi  Dnevni red Skupštine, sa zamjenom redoslijeda  tačaka 3. i 4.

Izvještaj o radu Savjeta društva za period april/travanj 2012. godine – novembar/studeni 2013. godine

 • Uvodna riječ predsjednika Skupštine gospodina Husejna Dropića
 • Usmeno izvještavanje o radu Savjeta predsjednice Savjeta gospođe Amile Šećerkadić

Otvaranje diskusije:

 • Gospodin Mujo Grbić predlaže aktivno učestvovanje društva u medijima
 • Gospodin Sead Mušić konstatuje da je potrebno napraviti plan za 2014. godinu i postavlja pitanje zašto pismo nije poslano svim načelnicima općina u Kantonu. Predsjednica Savjeta odgovara kako na inicijalne kontakte nije bilo nikakvih odgovora od tih općina
 • Predsjednica Savjeta, Gđa.Amila Šećerkadić je u svom odgovoru na postavljeno pitanje kolege Gdina.Mušića istakla da su se članovi Savjeta obraćali telefonom načelnicima i rugih opština ali nije iskazana zainteresiranost za saradnju
 • Gospođa Zehra Morankić predlaže da se redefiniše način rada društva na način angažovanja većeg broja članova Društva u vidu formiranja radnih grupa za pojedine oblasti i navodi potrebu formiranja Odbora za javni nastup društva

 Nakon šire diskusije usvojen je Izvještaj o radu Savjeta

2. Finansijiski izvještaj

Uz manja pojašnjenja, usvojen je Finansijski izvještaj

3. Tekuća pitanja

Diskusija o stanju struke, ličnom i poslovnom moralu, problemima pojedinih oblasti struke, kao i problemima funkcionisanja Društva. Iz diskusije je evidentno da su problemi kompleksni i obimni, te da smo mi sami dobrim dijelom krivi za ovo stanje. Arhitektonska struka je potpuno devalvirana. Potrebno je pronaći način da se građani općina informišu o značaju arhitektonske struke, značaju svih nivoa planske i projektne u svim vrstama investicione izgradnje. Takođe je potrebno upoznati građane sa osnovnom regulativom koja definira planiranje i građenje kako bi im se olakšao put u planiranju i realizaciji vlastitih investicija. Otvarana su mnoga pitanja i diskusije, čak i o pojedinačnim projektima , što je rezultiralo zaključkom da treba i mora postojati međusobno poštovanje među kolegama, a kroz argumentovanu diskusiju dolaziti do konačnih rješenja.

 • Gospođa Milijana Krajtmajer insistira na uvođenju cjenovnika
 • Gospođa Sabina Begić (u odsustvu) predložila da se smanji cijena članarina i takođe da se uvede cjenovnik arhitektonskih usluga
 • Predsjenik Skupštine predlaže da jedan od vidova djelovanja Društva, može biti i potreba, da se za sve značajnije lokalitete u Kantonu i pojedinim općinama zatraži i mišljenje Društva o planiranoj izgradnji na svim značajnim lokalitetima. Uvođenjem ovog mišljenja (iako nije zakonska obaveza) olakšao bi se rad kolegama u općinskim službama, a sigurno bi se dolazilo do kvalitenijih rješenja.
 • Izbor novih članova Savjeta (umjesto članova koji nisu prisustvovali većini održanih sastanaka)

4   Izbor novih članova Savjeta (umjesto članova koji nisu prisustvovali većini održanih sastanaka
Na inicijativu Predsjednika Skupštine ova tačka dnevnog reda se odlaže za sljedeću sjednicu, radi uspostavljanja valjanih kriterijuma na osnovu kojih se neko može zamijeniti.

Zaključci:

  • Sa 31.12.2013.godine, otkazati  zakop  kancelarije u Zgradi Kantonalne privredne komore, zbog nemogućnosti plaćanja mjesečnih zakupnina
  • Pokušati dobiti prostor za kancelariju Društva od Općine Tuzla pod povoljnim uslovima, pri čemu Savjet treba kontaktirati nadležne općoinske službe,
  • Članovi DATK-a koji nisu uplatili članarinu za 2013. godinu trebaju uplatu izvršiti do kraja kalendarske godine,
  • Glasanjem je odlučeno da dosadašnja članarina ostaje ista, što znači da zaposleni koji imaju položen stručni ispit uplaćuju godišnju članarinu u iznosu od 100,00KM, zaposleni bez stručnog ispita 80,00KM, a studenti, nezaposleni i penzioneri ne plaćaju članarinu,
  • Za potrebe predlaganja članova Društva u povremene radne grupe, potrebno je da svi članovi pošalju svoje  referens liste, kako bi se po ukazanoj potrebi mogle preložiti kolege koje imaju znanje i iskustvo iz određene oblasti. Referense dostaviti  na  e-mail adresu DATK-a  datk@datk.ba
  • U narednom periodu pripremiti Plan za 2014. Godinu,
  • Formirati Odbor za javni nastup Društva i aktivirati se u medijima javnog informisanja (u vidu organizovanja okruglih stolova, radionica, edukativnih emisija, kritika i sl.),
  • Formirati jedinstveni cjenovnik arhitektonskih usluga u skladu sa stvarnom vrijednošću i ekonomskom situacijom u državi i
  • Iduća Skupština planira se održati krajem mjeseca februara 2014. godine, a tačan termin bit će  određen na sastanku Savjeta.
     

Redovna godišnja izvještajna Skupština DATK-a


Na osnovu čl.15 Statuta Udruženja Predsjednik Skupštine poziva Vas na Redovnu godišnju Izvještajnu Skupštinu Udruženja Društva arhitekata Tuzlanskog kantona, koja će se održati 30.11.2013. godine, u 10:00h, u Zgradi Kantonalne privredne komore Tuzla (konferencijska sala – 4. sprat) . Izvještajna skupština Društva arhitekata Tuzlanskog kantona će se održati sa ciljem podnošenja Izvještaja o tekućem radu u proteklom periodu april 2012- novembar 2013 sa dole navedenim dnevnim redom:
1. Izvještaj o radu Savjeta Drušzva u periodu od aprila/travnja 2012 do novembra /studenog 2013
2. Finansijski izvještaj
3.Izbor novih članova Savjeta (umjesto članova koji nisu prisustvovali većini održanih sastanaka)
4.Tekuća pitanja

Opširnije

     
 

CLANOVIMA
ASOCIJACIJE ARHITEKATA U BIH
ASOCIJACIJE ARHITEKATA SARAJEVA
ASOCIJACIJE ARHITEKATA TUZLANSKOG KANTONA

Postovani

U ime  organizatora kolega iz Asocijacije Arhitekata BiH  želimo  Vam  uputiti pozivnicu sa slijedecim sadržajem:
Zadovoljstvo nam je da Vas pozovemo na strucnu prezentaciju XYPEX tehnologije i razlicitih rjesenja vodonepropusnosti i zastite betona, koju smo u saradnji sa firmom A&S Gifiks d.o.o. iz Tomislavgrada organizirali u Sarajevu,

Cetvrtak, 26. septembra/rujna 2013.
u 13:00 casova u Dvorani 4 MULTIPLEX CINEMA CITY (Trg djece Sarajeva)

Pozivnicu i program prezentacije dostavljamo u prilogu.

Najljepse Vas molimo da svoj dolazak potvrdite do 24.09.
kancelariji AABIH/ASAS, Duska Nadj asasadn@bih.net.ba
ili tel/fax: 033 661 112.

Radujemo se Vasem dolasku i druzenju nakon prezentacije.

Adnan Harambasic, siv.ark.mnal.
predsjednik

ASOCIJACIJA ARHITEKATA U BIH
Skenderija-Collegium artisticum
Terezije bb, 71000 Sarajevo
tel/fax  +387 33 661 112
www.aabh.ba

     

U okviru aktivnosti saradnje sa  Opštinama koju je Savjet DATK-a  sprovodio u predhodnom periodu  na adresu DATK-a dostavljen je   kompletan materijal Prostornog plana  Opštine Tuzla za period 2006-2026 u elektronskoj formi . Tekstualni dio (sadrzaj i tekst sa procesom izrade Prostornog plana)u PDF formatu možete pogledati ovdje, a graficki dio kao galeriju slika mozete pogledati ovdje.

Dostavljeni materijal bismo do kraja maja mjeseca trebali prokomentarisati.Stoga Vas molim da dokument koji je sastavni dio ovog obavještenja pogledate i date svoj komentar  na email adresu datk@datk.ba

Predsjednik Savjet -a DATK

arh.Amila Secerkadic d.i.

 

     
 

Izložbe arhitektonskih fotografija pod nazivom "MODULI MODERNE u Sarajevu"

U okviru odrzavanja 5. internacionalne konferencije CICOP,
organizovana je tematska izlozba arhitektonske fotografije

"MODULI MODERNE U SARAJEVU"
autorice Anide KRECO

Otvorenje izlozbe je u srijedu, 24. aprila 2013. u prostoru
Sarajevskog ratnog teatra, Gabelina 16
u 18:30 sati

Opširnije


 
     
Projekat “RESTART - Arhitektura u Bosni i Hercegovini 1995-2010 / Architecture in Bosnia and Herzegovina 1995-2010” obuhvata knjigu i arhitektonsku izložbu. Projekat je pokrenula Asocijacija arhitekata u Sarajevu u saradnji sa ostalim asocijacijama i savezima arhitekata koji djeluju na području Bosne i Hercegovine.

Opširnije

 
Cilj projekta je kritičko sagledavanje savremene bosansko-hercegovačke arhitektonske scene u značajnom petnaestogodišnjem periodu nakon rata, te njen odnos spram regionalnog i evropskog konteksta. Takođe projekt doprinosi razvoju saradnje stručnih i profesionalnih arhitektonskih organizacija u cijeloj zemlji i regiji, sa ciljem promoviranja arhitektonskih prostornih vrijednosti i kvaliteta životne okoline.
     

TUZLARIJE - VIJESTI

Otvorena izložba „RESTART - arhitektura u Bosni i Hercegovini 1995-2010“